FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

Kule-Kazan Destekli Isı Pompası

 

WSHP Su Kaynaklı Sistem Çalışması

 

Modern binaların en büyük ihtiyacı, yıl boyunca aynı anda farklı bölümlerde ısıtma ve soğutma yapabilmektir. Günümüzün iyi izole edilmiş; iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel vb. binalarda, çoğu zaman ısıtma-soğutma ihtiyacı bir arada oluşmaktadır. Bu durum, hem izolasyondan hem de artan iç yüklerden kaynaklanmaktadır.

Su kaynaklı ısı pompası loop hattı ( çevrim hattı ) kapalı devre olup, çevrimde dolaşan su sıcaklığı tüm yıl boyunca 15-30oC aralığında tutulmaya çalışılır. Projenin bulunduğu yerin yaş termometre sıcaklığına göre bu aralık +/- birkaç derece değişkenlik gösterebilir.

Çalışma senaryosu; sıcaklık kontrollü 3 yollu vana ile sistemin dönüş suyu sıcaklığı kontrol edilir. Dönüş suyu sıcaklığı 30oC’nin üstüne çıktığında soğutma kulesi devreye girer ve 15oC nin altına düştüğünde de kazan devreye girer. 15 ile 30oC aralığında ise denge sıcaklığı olup, ne kule ne de kazan çalışmaz, sistem kendi içinde ısı geri kazanım yapar.

 

Soğutma Modu

 

Soğutma kulesi devrede, kazan kapalıdır. WSHP üniteler soğutma modunda çalışmaktadır.
Bu esnada kondenser hattındaki enerji alışverişi ile giriş suyu ısınarak çevrime (loop) aktarılır. ∆T=5-6 oC’dir. Kule set edildiği değeri yakalayacak şekilde devreye girip çıkar. (Örneğin 30/35oC)

        

 

Isıtma Modu

 

Kazan devrede, soğutma kulesi kapalıdır. WSHP üniteler ısıtma modunda çalışmaktadır.
Bu esnada kondenser hattındaki enerji alışverişi ile giriş suyu soğuyarak çevrime (loop) aktarılır. ∆T=5-6oC’dir. Kazan set edildiği değeri yakalayacak şekilde devreye girip çıkar. (Örneğin 25/20oC)

        

 

Soğutma ve Isıtma Birlikte

 

Kazan ve soğutma kulesi kapalıdır. WSHP uniteler ısıtma ve soğutma modunda calışmaktadır. Soğutma ve ısıtmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı geri kazanım olur. Enerji tasarrufu ve yüksek verimli çalışma sağlanır.
Çevrim (loop) hattı denge sıcaklık aralığında çalışır. (15 ila 30oC arasında)

 

.       

 

Kule-Kazan Destekli Sistemler

 

Sistemin ana elemanları olarak; Kaynak tarafında soğutma kulesi ve kazan, Bina/yük tarafında ise sudan havaya ısı pompaları kullanılır. Klasik sistemlere göre daha küçük kapasiteli kule ve kazan proje çözümü için yeterlidir.

Özellikle AVM-Ofis ve shell & core tip ticari binalarda tercih edilmektedir. Aynı anda ısıtma ve soğutmanın yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı geri kazanım sayesinde yüksek verimli çalışma ve düşük enerji harcaması ile sistem öne çıkar.

 

 

 

Su Kaynaklı Isı Pompası Sistem Dizaynı

 

  • Mekan, kullanımına göre zonlara ayrılır.
  • Her zon için bir yük hesabı ile zonun soğutma ve ısıtma ihtiyacı hesaplanır. (saatlik bazda yıllık analiz)
  • Yıllık analiz sonuçlarına göre, cihazların birbirlerine aktaracakları enerji ve su hattı denge durumu ortaya çıkacaktır. Buna göre sistemin maksimum ısıtma ve soğutma ihtiyacı ve süreçleri belli olacaktır.
  • Kapasite ve kullanım ihtiyacına göre her zona bir ya da birden fazla cihaz seçilir.
  • Yerleşim, ses, yedekleme açısından 60,000 Btu/h’den küçük cihazlar tercih edilebilir. Daha büyük kapasite ihtiyacı için birden fazla ünite seçilerek çözüm yapılmalıdır.
  • Soğutma kulesi kapasitesi genelde maksimum soğutma kapasitesi ile(1/1) orantılı olarak seçilir. WSHP Sistem kapalı çevrim çalıştığından, soğutma kulesi kapalı tip olmalıdır. Açık tip soğutma kulesi kullanılması durumunda araya plaka eşanjör ilave edilmelidir.
  • Artan iç yükler ve ısı geri kazanım sayesinde, yapılan bir çok uygulamada toplam kazan kapasitesinin yarısının hiç devreye girmediği görülmüştür. Kazan, yıllık analiz sonucunda çıkan maksimum devreye girme ihtiyacina göre belirlenir, kaskad sistem uygulanabilir. Kazan kapasitesi, genellikle toplam ısıtma kapasitesinin %40-50’si olarak alınır.
  • Klasik borulama 2 borulu izolesiz su hattı şeklindedir.
  • Kondenser hattında cihazlardan doğru miktarda su debisinin geçmesi önemlidir. Bu yüzden ısı pompası sistemlerinde tesisat tarafı borulamasında dinamik balans vanalı bağlantı kiti kullanılır. Bu kitler, hazır paket olarak sunulmaktadır.  
  • Sistemde frekans kontrollu sirkulasyon pompaları kullanılıyorsa, enerji tasarrufu için motorlu vana kullanılmalıdır. Sistem devreye alınmadan önce tüm hattın çok iyi temizlenmiş olması gerekmektedir.