FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

KARİYER

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayımız,

FORM ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Buna göre, adaylığınız adaylar bağlamında, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiden, özellikle de ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri belirtmekten kaçınmanızı önemle tavsiye ederiz.

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m.419, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre Şirketimizin işe alım sürecinde kişilik envanteri testleri ve bilgi testleri uygulanabilmektedir. Belirtilen testlerin sonuçları talebiniz üzerine sizinle paylaşılacak ve sadece işe alınmanız durumunda özlük dosyanızda saklı tutulacaktır.

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli ve en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu bağlamda, sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla bilgilerinize erişebilecektir.

Şirketimize verdiğiniz kişisel bilgilerinize erişim, bunları düzeltme ve silme talebinde bulunmanız için Eski büyükdere Cad. Sümer Sok. Ayazağa Tic. Merkezi No:3 Kat 16 -12 Maslak /İstanbul adresine (Kurumsal/Kişisel Verilerin Korunması / Veri sahibi Başvuru Formu üzerinden belirtildiği şekilde ) yazılı olarak başvurmanız yeterli olacaktır.

Söz konusu başvuru formunu doldurmakla aday, formda belirttiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder ve adaylık başvurusu yaptığında, yukarıda yer alan aydınlatma metnini okuduğunu ve anladığını, içeriğine ilişkin olarak onay verdiğini kabul eder.

İlanlarımız sadece Kariyer.net sayfasında yayınlanmaktadır. Açık Pozisyonlar için tıklayınız!